Matematické modelování

Rychlost získání odpovědi na technické otázky z oblasti proudění tekutin (kapaliny, plyny, směsi, reagující směsi nebo směsi s prachem) ve vnitřních nebo okolních prostorech sledovaného objektu je dnes rozhodujícím faktorem při vývoji nových zařízení, konstrukcí či staveb nebo při modifikacích již existujících. Ať již je vaším cílem dosažení celkově lepšího parametru nebo potlačení příčiny zhoršené funkce, vždy rozhoduje včasná a kvalitní technická odpověď.

Matematické modelování je z hlediska míry současných ztrát nebo budoucích zisků levný, přesný a velmi vhodný způsob jak takové odpovědi získat a minimalizovat ztráty (provozní potíže) na míru připravenou změnou či maximalizovat zisk (kvalita řešení) do detailu připravenou a ověřenou funkcí zřízení.

 

Na základě naší dlouhodobé zkušenosti z provozu a z využití matematického modelování (CFD) pro vývoj a optimalizaci zařízení, nabízíme našim zákazníkům podporu ve formě specializovaných CFD výpočtů na zakázku v těchto formách:

 • Dlouhodobá kooperace při vývoji produktů
 • Jednorázové analýzy
 • CFD studie pro posouzení příčiny potíží
 • CFD studie pro optimalizaci parametrů
 • Tvorba opakovatelného workflow pro zákazníky s potřebou trvale opakovat obdobnou analýzu

Specializujeme se na modely s touto tématikou:

 • Sání nebo výtlak velkých průmyslových filtrů a odlučovačů prachu či popílku, optimalizace tvaru
 • Vnitřní konstrukce a vestavby odlučovačů prachu či popílku
 • Třídění uhelného prachu (třídiče, ventilátorové mlýny, práškovody)
 • Směšovací kusy, viřiče, separátory
 • Snižování tlakové ztráty vzduchových či spalinových traktů
 • Modely ohnišť práškových kotlů
 • Modely se spalováním plynných či kapalných paliv
 • Vnitřní proudění hal - větrání
 • Sání nebo výtlak ventilátorů

Mimo uvedené častěji se vyskytující modely nabízíme obecné CFD analýzy, podle problematiky, která se vyskytuje u konkrétního zákazníka.

Naše služba je založena na intenzivní komunikaci se zákazníkem, o jeho potřebách a očekáváních. Respektujeme jeho limity, místní vlivy a omezení v případě návrhů změn, tak aby se výsledek naší služby setkal co nejvíce s očekáváním.